Markedsundersøkelser

Beskriving: 

En markedsundersøkelse er et verktøy bedrifter kan bruke for å finne svar på et definert markedsføringsproblem de står overfor, for eksempel når de trenger et bedre grunnlag for å fastsette mål, eller når de vil måle effekten av gjennomførte markedskampanjer.

Markedsundersøkelsen er en systematisk prosess der man samler inn data, analyserer dem og rapporterer funn som kan gi konkrete svar. (Henta fra http://ndla.no/nb/node/93368?fag=52293.)

I vedlegga ligger både teori om markedsundersøkelser, en skjematisk oversikt over ulike undersøkelser og forslag til oppgaver.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Lise Thomassen og hennes kolleger ved Bamble vgs.

Illustrasjon: Lise Thomassen