Forslag til helsefaglig roman til bruk i FYR-opplegg med norskfaget

Beskriving: 

Romanen «I morgen forsvinner jeg litt» av Laila Sognnæs Østhagen handler om en kvinne som mister hukommelsen og bor på sykehjem.

Skal du lese en roman i norskfaget som lekse i løpet av en periode eller er du en ivrig leser?

Elevene som leser denne boka lager en omtale av boka og reflekterer rundt temaet demens.

De kan dele refleksjoner med klassen eller levere inn til faglærer i norsk/helsefag.

Forslag til refleksjonsoppgaver etter å ha lest boka:

1) Lag en omtale av boka.

2) Beskriv hvilke følelser du får når du leser boka.

3) Blir din rolle som framtidig helsefagarbeider påvirket av å lese denne typen roman? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

4) Hva kjennetegner en roman?

5) Hvilke ulike kompetansemål i norsk og programfagene har du vært innom, tror du?

6) Hvorfor bør vi lese bøker? Høre på lydbøker?

Finnes boka til utlån på biblioteket eller skolebiblioteket?

Har elevene boka privat?