Begrepstrening – definisjoner – kolonnenotat – kommunikasjon og kultur 2

Beskriving: 

Vedlagt ligger eksempel på liste over begreper elevene må kunne i kommunikasjon og kultur 2. Det ligger også ved eksempel på et kolonnenotat elevene kan bruke i arbeidet med begrepstreningen. Et slikt kolonnenotat gir eleven god oversikt over hvilke begreper han/hun må kunne – og eleven ser fort om det er et begrep han/hun må trene mer på.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix
Lisens: CC by-nc-sa
Kilde: http://ndla.no/nb/node/74189