Tekstteori – litterære briller og tekstlingvistisk analyse – forslag til oppgaver, kommunikasjon og kultur 2

Beskriving: 

Vedlegget inneholder to oppgaver. Eleven skal skrive to blogginnlegg der han/hun tar utgangspunkt i ulike tekster (se lenker i vedlegget og nedenfor). I det første blogginnlegget må eleven ta utgangspunkt i vedlegg 1 eller 2. I det andre blogginnlegget står eleven helt fritt til å velge vedlegg.

Hvert blogginnlegg skal være på om lag 750 ord.

Oppgavene tar for seg
- litterære briller
- tekstlingvistisk analyse

Se vedlegg for mer informasjon og fullstendig oppgavetekst.

Fotograf: Terje Bendiksby
Leverandør: NTB scanpix
Lisens: CC by-nc-sa
Kilde: http://ndla.no/nb/node/120446