Fordypningsoppgave – kommunikasjon og kultur 2

Beskriving: 

Her finner du forslag til organisering av fordypningsoppgave i kommunikasjon og kultur 2.

Eleven skal velge én eller flere av følgende teorier

  • nyhistorisme
  • nykritikk 
  • historisk-biografisk metode
  • leser-respons-teori
  • retorikk

Ved å bruke teorien(e) skal eleven analysere en valgt tekst. Teksten skal være skriftlig, og kan være en roman eller lignende (lengde: 200-400 sider). Det kan også være en sakprosatekst, og ev. flere kortere tekster. 

I oppgaven må eleven begrunne valg av litteratur og teori. Til slutt i oppgaven skal eleven reflektere over valget av teori. 

Se vedlagt fil for hele oppgaven.