Målenøyaktighet og valg av rett måleverktøy

Beskriving: 

Målenøyaktighet og vurdering av måleverktøy. Regner med måleusikkerhet, omgjøring av enheter, målestokk og formler. Med utgangspunkt i forskjellig måleutstyr vurderes hensiktsmessigheten til forskjellige måleoppdrag. Det skal vurderes nøyaktigheten til verktøyet. En sammenlikner måleutstyr fra forskjellige produsenter. Måleusikkerheten beregnes. Elevene skal være i stand til å vurdere og velge hvilket verktøy som er hensiktsmessig til en konkret oppgave og nøyaktigheten av det.

Bruke forskjellige måleverktøy for måling av ulike størrelser. For eksempel måle bredden av klasserommet med laser, målebånd og linjal. Sammenlikne tommestokker og målebånd fra forskjellige produsenter. Bruker tegninger av skolen. Tar det litt videre med å gjøre arealberegninger og beregne hastighet ved å gå en kjent strekning (har en 75 m lang korridor) som de finner lengden på ut fra en tegning.

Det er mange oppdagelser og interessante funn. For eksempel vil en fort oppdage at en meterstokk kan variere på flere millimeter. En oppdager også når en studerer en lasermåler at den har klare begrensninger og nøyaktigheten varierer med underlaget «strålen» treffer.

Forberede en del måleverktøy. Målebånd, tommestokk, linjaler (plast og stål), skyvelære, mikrometer, lasermåler ... Objekter for måling. Arbeidstegninger.