Den demografiske overgang

Beskriving: 

Læringsmål: Å få dypere forståelse av den demografiske overgang.

Metode: Gruppeoppgave med fokus på muntlige ferdigheter og metakognitiv tenkning. 

Grunnleggende ferdigheter i regning øves også opp. 

Elevene plasseres i grupper på tre og tre. De får utdelt et ark per gruppe med påstander og grafen. De får i oppdrag å plassere hendelsene slik at grafen gir mening. Gruppa må være enige om plasseringen før diskusjonen er over. Deretter hører man med de ulike gruppene hvor de har plassert hvilken hendelse. Kan de også si noe om begrunnelsen? Og var det lett å bli enig på gruppa?

Til refleksjon: Dersom samme hendelse er plassert i ulike faser, hva er forklaringen?

Opplegget kan brukes både før og etter gjennomgang av den demografiske overgang, men elevene må ha ferdigheter i avlesning av graf. 

Utskrift av påstander og graf som viser den demografiske overgang.