Gjennomgang av SLA, UC og OLA

Beskriving: 

Dette er en introduksjon til avtaleforhold, tjenestekvalitet og leveranseavtale. Introduksjonen illustrerer hvordan tjenestekvalitet og tjenestenivå må dokumenteres og hvilken sammenheng de har.

Ressursar

Elevene skal i etterkant av presentasjonen lage en egen SLA for en elevbedrift. Ungdomsbedriftene skal levere en IKT-tjeneste til hverandre. Dette skal dokumenteres og gjennomføres mellom klassens elever. Forslag til tjeneste kan f.eks. være å sette opp Copper POS for ungdomsbedriften.

  1. Definere begrepene intern og ekstern brukerstøttefunksjon.
  2. Forklare hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon fungerer, ut fra en gitt dokumentasjon.
  3. Dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer.