Tolkning og analyse av skjønnlitterære tekster – muntlig presentasjon

Beskriving: 

Opplegget gjennomføres en fagdag.

Elevene får fem minutters individuell høring – lærer stiller spørsmål, de svarer. I tillegg settes det av et minutt til å fylle ut vurderingsskjemaet i etterkant. Karakter i muntlig norsk.

Resten av klassen ser film så lenge.

Detaljer, forslag til tekster og vurderingskriterier i vedlagt fil.