Tverrfaglig fordypningsoppgave på Vg3 i fagene norsk og medier og kommunikasjon

Beskriving: 


Du kan velge mellom følgende alternativer:

  1. Tverrfaglig fordypning i norsk og mediefag (MED 3001). Du kan selv velge medieprodukt.

  2. Fordypningsoppgave i et norskfaglig emne og egen oppgave i mediefag. Selvvalgt medieprodukt.


Tidsrom for fordypning: uke 4–14

Hvis du velger tverrfaglig fordypning kan du bruke både norsktimer og medietimer til å jobbe med oppgaven.


Vurdering

  • Muntlig: Presentasjon av oppgave – vurdering i begge fag

  • Skriftlig: Fagartikkel – vurdering i begge fag

  • Medieprodukt: Du skal levere en logg i tillegg til medieproduktet, med kildekritikk – vurdering mediefag/norsk (kan være aktuelt)


Vurderingskriterier/kompetansemål


Fordeler ved å velge tverrfaglig

  • Tidsbesparende – flere vurderinger

  • Ett fokus – mer dybde – skaper helhet og sammenheng mellom fagene

  • Eksamensrelevant: På eksamen får du i mediefag tekster som utgangspunkt for et medieprodukt du skal lage. Du skal finne en problemstilling innenfor temaet du velger. Det er lurt å velge et tema og en problemstilling som er eksamensrelevant. Ofte er en eller flere oppgaver på medieeksamen/norskeksamen knyttet opp mot aktuelle samfunnsspørsmål. I tillegg er alle typer litterære og kulturelle emner innen norskfaget sentralt og fagrelatert.

 

Lykke til med arbeidet!