Presenter en internasjonal konflikt

Beskriving: 

Lag en presentasjon der du tar utgangpunkt i en problemstilling du lager selv. Dere kan presentere individuelt eller i gruppe på 2–3 elever.

  1. Velg et tema fra internasjonal politikk. 
  2. Formuler en problemstilling du skal svare på. Denne må godkjennes av faglærer. Frist avtales i klassen. 
  3. Lag en presentasjon der du svarer på problemstillingen. Presentasjonen skal holdes for medelever med varighet på cirka 10 minutter. Hvis dere presenterer i gruppe, bør presentasjonen være noe lenger. Avtal dette med faglærer. 
  4. Dere skal bruke PowerPoint eller Prezi i presentasjonen. 
  5. I tillegg til presentasjonen skal dere skrive og levere et refleksjonsnotat på 250 ord. Dette gjøres individuelt. (Se egen fil). 

Se også vedlagt fil for hele oppgaven og forslag til ressurser.

Bilde av møte i FNs sikkerhetsråd:
Foto: Mark Garten / United Nations Photo
Lisens: CC by-nc-nd
Kilde: ndla.no

Levere refleksjonsnotat.