Produksjon

Beskriving: 

Tekstilproduksjon og Norge

De fleste av våre klær, sko og andre tekstiler produseres i utviklingsland. Det er lenge siden vi produserte tekstiler i stor skala i Norge. Gjennom denne fasen skal du ta en nærmere kikk på årsakene til denne utviklingen.

Hvorfor produserer vi ikke klær, sko eller tekstiler i Norge lengre? Hva er årsaken til at hovedandelen av våre tekstiler produseres i andre land? For å finne svar på dette skal du sette fokus på Norge og fire andre produksjonsland: Bangladesh, Tyrkia, Etiopia og Kina.

Du skal først fokusere på Norge. Her er litt generell fakta om Norges økonomi, handel, samfunn og politikk. Klikk på flagget og begynn.

 

Norge

Fakta om Norge                                                                                  

Visste du at for 100 år siden var det tekstilproduksjon her i Norge? Nå finnes det svært lite igjen av den industrielle revolusjonen som foregikk fra midten av 1840-årene ved Akerselva. Norges første tekstilfabrikker etablerte seg på Sagene og i Nydalen, hvor 70 % av arbeiderne var kvinner. 

Per dags dato er det svært lite tekstilproduksjon igjen i Norge. Vi produserer nå andre varer og tjenester enn det som var vanlig før i tiden. Verdien den enkelte ansatte produserer for er langt høyere enn tidligere, det er dette vi kaller for økt produktivitet. Norge produserer langt flere tjenester og avanserte industriprodukter.

Det er flere grunner til denne endringen, blant annet er Norge et rikt land med et høykompetansebasert arbeidsmarked. Selv de enkleste jobber trenger en del kvalifikasjoner og noe kompetanse. Dette er en av årsakene til at mange lavkompetansejobber som for eksempel i fabrikker nesten har forsvunnet.

En annen grunn er at det er høye produksjonskostnader i Norge. I Norge har vi høy lønn og veldig lite tilbud av råvarer som trengs i tekstilindustrien, som for eksempel bomull. På grunn av dette må veldig mye importeres til landet, noe som øker kostnadene enda mer. I løpet av de siste hundre årene har både økende produksjonskostnader og priskonkurranse ført til flytting av produksjon til land med lavere kostnader. Ved å flytte produksjonen til land hvor lønningene er lavere og tilgangen til råvarer er bedre, kan bedrifter holde sine kostnader nede.

Likevel er det fremdeles tusenvis som arbeider i tekstilbransjen i Norge. Det finnes rundt 36 000 arbeidsplasser i bransjen. Det er bare noen få butikker og designere som produserer i Norge i dag. Oleana og Elisabeth Stray Pedersen er to eksempler:

 

NRK Skole: Oleana – moderne tekstilproduksjon i historiske omgivelser                                                  

 

NRK: Elisabeth Stray Pedersen – kjøpte gammel ullfabrikk for å lage egne klær                         

 

Norge: Det organiserte arbeidslivet

Det organiserte arbeidslivet har en sterk historie i Norge. I tekstil-, sko- og klesbransjen i Norge organiserer Fellesforbundet det som er igjen av industriell produksjon, mens Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer de handelsansatte i næringen. Begge forbundene er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon med 24 tilsluttede fagforbund. HK er LOs tredje største forbund, og i tekstil-, sko- og klesbransjen er HK størst. 

Fellesforbundet representerer flere yrkesgrupper i norsk industri, og samarbeider internasjonalt med IndustriALL. IndustriALL er en av de største globale faglige sammenslutningene i arbeidet for å forbedre industriansattes arbeidsforhold, spesielt i tekstilindustrien som krever mye arbeidskraft.

I Norge har vi et trepartssamarbeid som styrer alle forhandlinger og avtaler som gjelder i arbeidslivet, dette kalles ofte for den nordiske modellen.

 

                          

 

Den nordiske modellen bidrar i stor grad til et godt arbeidsmiljø, og god lønnsdannelse for de fleste arbeidstakere. Videre sørger den nordiske modellen for at norske arbeidere stadig er blant verdens mest effektive. God lønnsutvikling krever at arbeidsgivere alltid må legge til rette for innovasjon og effektivitet, noe som igjen øker verdiskapingen i samfunnet. Den nordiske modellen er dermed god for alle de involverte partene.

Anstendig arbeid

Anstendig arbeid og rettigheter til menneskene som lager våre klær, sko og andre tekstiler er noe som den internasjonale arbeidsorganisasjon ILO jobber for. ILO jobber internasjonalt med regjeringer, fagforeninger og selskaper for å skape anstendige arbeidsforhold for alle. Anstendig arbeid er også et av FNs 17 bærekraftsmål som du lært om i samfunnsansvar og etisk handel.

 

ILO – The World of Decent Work Today                                                                                                            

 

Levelønn

En av de største utfordringene i tekstilindustrien når det gjelder arbeidsforhold er lønn. Arbeidere i produksjonsland er ofte fattige mennesker som har lav inntekt. Levelønn er et begrep som er omdiskutert, og bransjen har vært kritisert for lønnsnivået i land som Bangladesh. Levelønn betyr en lønn som er tilstrekkelig til å leve av. Noen bedrifter og fagforeninger samarbeider med internasjonale sammenslutninger i arbeidet for anstendige arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø.                 

Hvor skjer produksjonen i dag?

Produksjon av sko, klær og tekstiler krever mye arbeidskraft og enorme mengder vann, i tillegg til mange kjemikalier og store jordarealer. Du skal lære om fire produksjonsland hvor klær, sko og tekstiler produseres i dag: Bangladesh, Tyrkia, Etiopia og Kina. 

Før en bedrift begynner produksjon i et land må de vurdere hvor og på hvilken fabrikk de skal produsere sine produkter. Denne videoen forklarer litt om utvelgelsesprosessen:

Produksjon – Varner og Eurosko forklarer

 

Før du leser om de ulike landene, kan du klikke på flaggene for å lære generelle fakta om landenes økonomi, handel, samfunn og politikk. Det er viktig at du har kunnskap om landenes kontekst for å virkelig forstå situasjonen i deres tekstilindustri. 

 

Bangladesh

Generelle fakta                                                              

Bangladesh er verdens nest største produksjonsland når det gjelder tekstilindustri. Det er en svært viktig del av landets økonomi, og tekstilindustrien har bidratt til landets velstandsvekst og utvikling. Bangladesh har forandret seg mye når det gjelder økonomi og velstand gjennom de siste 60 årene. Landet omtales derfor ofte som et enestående eksempel på økonomisk utvikling.

The Bangladesh Miracle – Hans Rosling                                                                               

 

Rana Plaza

I 2013 skjedde den verste ulykken i tekstilindustriens historie i Bangladesh. I Savar utenfor Dhaka kollapset Rana Plaza, en åtteetasjes bygning med flere tekstilfabrikker. Som en følge av ulykken omkom 1 138 mennesker, og hundrevis av andre ble skadet. I kjølevannet av denne tragedien ble det ramaskrik for å oppnå endringer i landets fabrikker, og The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (the Accord) ble opprettet for å skape trygge arbeidsplasser i landet. 

 

    Et halvt år siden Rana Plaza-tragedien

 

Tyrkia

Generelle fakta                                                               

Tyrkia har lenge vært en viktig aktør i tekstilindustrien som utgjør en av deres største industrier. Den sysselsetter rundt 2,5 millioner arbeidere, og gir indirekte arbeidsplasser for omkring 6,5 millioner andre i ytterligere tekstilrelaterte yrker. Selv om Tyrkia er en stor aktør spesifikt innen bomullstekstiler, produserer de ikke bomull selv. De ligger derfor på tredjeplass internasjonalt når det gjelder import av bomull, kun slått av Kina og Bangladesh. 

Tyrkias tekstilindustri har vokst jevnlig over de siste 25 årene, og er kjent for å produsere bomulls- og skinnprodukter av høy kvalitet. Det er også en fordel at det er relativ kort avstand som gir raskere og billigere transport. Dette gjør landet attraktivt for europeiske virksomheter. Likevel har Tyrkia fått mye kritikk for arbeidsforholdene i industrien.

 

Guardian: Hidden child labour – how Syrian refugees in Turkey are supplying Europe with fast fashion
Les mer om Tyrkias tekstilindustri og Fair Wear Foundation sitt arbeid der

 

Etiopia 

Generelle fakta

                                                                                    

Etiopia er et nytt og fremadstormende land for produksjon av tekstiler og sko. Tekstilindustrien vokser kraftig og representerer 36 % av landets industri. Etiopias økonomi har de siste årene hatt en stor vekst i jordbruks- og tjenestesektoren. Med tanke på folketall er Etiopia det nest største landet i Afrika med sine 98 millioner innbyggere. Etiopiere er en stor ressurs for landet og den voksende tekstilindustrien.

Will Ethiopia be the new Bangladesh?                                                                              

Etiopia er et fattig land og produksjonskostnadene i landet er billig. En voksende sko- og tekstilindustri betyr flere jobber for menneskene, men det innebærer også et større ansvar for anstendige arbeidsforhold i industrien. 

Ethical Fashion Initiative jobber i Afrika med etisk produksjon for å fremme landene som Etiopia

Afrikas største skomerke – soleRebels – er laget i Etiopia, og er mest kjent for sine bærekraftige produkter.

 

Ethiopia's soleRebels Handcraft Eco Shoes and Win                                                                  

 

Kina

Generelle fakta                                                                         

I mange år har Kina vært landet med størst produksjon i mangfoldige industrier, tekstilindustrien inkludert. Selv om andre asiatiske og afrikanske land har en voksende sko- og tekstilindustri, fortsetter Kina å dominere produksjonen globalt. Likevel har flere og flere internasjonale bedrifter begynt å lete etter rimeligere og nærmere produksjonsland.

 

US fashion companies are starting to look beyond China for sourcing apparel                                
China's textile exports decline in 2015                                                                                        

 

Swix produserer de fleste av sine produkter i Kina, på grunn av deres høye krav til kompetanse og kvalitet. Dette er stikkord Kina er særlig kjent for, da det trengs høy kompetanse for å lage tekniske klær. I denne videoen skal du være med Swix til Shanghai, for å se hvordan Swix samarbeider med produsenten for å bidra til anstendige arbeidsforhold for de kinesiske tekstilarbeiderne. 

Swix i Shanghai 

 

Kinas enorme sko- og tekstilindustri bringer med seg store utfordringer, både i forhold til arbeidere og deres rettigheter og når det gjelder miljøet. Det har de siste årene blitt strengere miljøregler for industrien, spesielt ved bruk av kjemikalier og vann. Les mer om miljøutfordringene i Kina og hva som skjer for å forbedre ting:

Toxic water pollution in China  Chinese textile mills are going green and saving millions

 

Verdi kontra utfordring

Du har nå fått en del kunnskap om sko- og tekstilindustrien i Norge og fire andre land. Det er et positivt bidrag fra sko- og tekstilindustrien til millioner av mennesker i disse landene. Men situasjonen er ikke optimal, og det er store utfordringer som følger med en så stor industri.

Her skal du vurdere informasjon i et større bilde av sko- og tekstilindustrien. Les og se på alle lenkene nedenfor og diskuter med andre. Ditt oppdrag her er å dykke ned i informasjonen som finnes, samtidig som det er viktig å være kritisk til alt. Still spørsmål hvis du lurer på noe, og lær om alle involverte sider av industrien.

    Aftenposten: Sweatshop    

Barnearbeid er en annen utfordring som eksisterer, selv om det har vært mye utvikling på fabrikkene. Dagens utfordring er i det uformelle arbeidet hvor arbeidere for eksempel jobber hjemmefra. Videre er barnearbeid også fortsatt et problem i jordbrukssektoren. Dette er spesielt relevant for arbeidet med bomullsproduksjon, som dere ble kjent med på siden A: Fra råvarer til ferdige materialer.

UNICEF and The Guardian: Child labour in the fashion supply chain
Plan International: Anil Kapoor turns spotlight on child labour
Redd Barna og Varner: Lysere fremtid for barnarbeidere

 

Fakta om barnearbeid

 • Siden 2000 har antallet barnearbeidere globalt minket med en tredjedel fra 246 millioner til 168 millioner barn.
 • Asia og Stillehavet har fortsatt det største antallet av barnearbeidere med nesten 78 millioner, eller 9,3 % av barnepopulasjonen. Subsaharisk Afrika (Afrika sør fra Sahara) er likevel området med høyest nivå av barnearbeidere med sine 59 millioner, noe som tilsvarer over 21 % av barnepopulasjonen.
 • 13 millioner barn eller 8,8 % av barnepopulasjonen er i barnearbeid i Latin-Amerika og Karibia. I Midtøsten og Nord-Afrika er det 9,2 millioner barn, noe som tilsvarer 8,4 % av barnepopulasjonen.
 • Barnearbeid benyttes hovedsakelig i jordbrukssektoren med en estimering på 98 millioner barn eller 59 % av barnepopulasjonen. Men det forekommer også barnearbeid i tjenestesektoren med 54 millioner barn og i industrisektoren med 12 millioner. Det antas at dette foregår for det meste i den uformelle økonomien.
 • Barnearbeid blant jenter har gått ned 40 % siden 2000, sammenlignet med en nedgang på kun 25 % for gutter.

Kilde: Marking progress against child labour – Global estimates and trends 2000–2012 (ILO-IPEC, 2013).

 

 H&M i Bangladesh

Jobben på klesfabrikkene skaper velstand How Your T-Shirt Saves the World
Empowerment of women in Bangladesh          

     

Tilbake til forsiden

Videre til Transport

 

                                     

Kilde for generelle fakta om land: globalis.no

 • Hva har du lært om produksjon av tekstiler, sko og klær?

 • Hvordan bidrar tekstilindustrien til land som Tyrkia, Kina, Bangladesh og Etiopia?

 • Hva er de største utfordringene innen tekstilindustrien i land som Tyrkia, Kina, Bangladesh og Etiopia?

 • Hvordan er Norge forskjellig fra Tyrkia, Kina, Bangladesh og Etiopia?

 • Hvordan fungerer arbeidslivet i Norge sammenlignet med andre land?

 • Hvordan er det positivt og hvordan er det negativt at produksjonen av tekstiler for det meste skjer i andre land enn Norge?

 

Foto av Norges flagg: TimOve, lisens: CC by, kilde: flickr.com

Foto av kvinnelige seilduksarbeidere ved «Seilduken», Christiania Seildugsfabrik, 1930: Ukjent fotograf / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, lisens: CC by-nc-nd, kilde: oslobilder.no

Ikonbilde «Film»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Ikonbilde «Les mer»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Figur som illustrerer trepartssamarbeid: Eleni Simeou, lisens: CC by-nc-sa

Foto av tekstilfabrikk: Erlend Aas / NTB scanpix, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Foto av flagg fra Bangladesh: Fredrik Rubensson, lisens: CC by-sa, kilde: commons.wikimedia.org

Ikonbilde «Blogg»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Foto av Tyrkias flagg: Ukjent fotograf, lisens: Public Domain Dedication, kilde: pixabay.com

Illustrasjon av Etiopias flagg: SKopp, lisens: Public Domain Mark, kilde: commons.wikimedia.org

Foto av Kinas flagg: Hector Garcia, lisens: CC by-sa, kilde: flickr.com