Til salgs

Beskriving: 

Inn i butikk

Da er produktet på plass i butikkene på Karl Johan eller på nettet! Du har nå fulgt disse produktene på en lang reise helt fram til salgsplassen. Vi håper at du føler at du begynner å bli kjent med tekstilenes omfattende reise og prosessene rundt ferden.

Det er mye som skjer i en butikk utover salg til kunder. Her kan du lære om noe av det som skjer i arbeidslivet i tekstilbransjen i Norge. Du vil høre om:

  • Markedsføring og kampanjer, PR, bruk av sosiale medier og bloggeres innflytelse.
  • Visualisering og vareplassering, både på nettet og i butikker.
  • Bevisstgjøring og opplæring av bedriftens ansatte om bedriftens merkenavn og profil.
  • Arbeidsforhold i Norge og arbeidsmiljøloven.

 

Produktene

Markedsføring

Mye tid og ressurser er investert i markedsføring for å informere og påvirke hvordan du som kunde bestemmer deg for hva du kjøper.  Kampanjer og markedsføring generelt er et verktøy bedrifter bruker for å kommunisere med kunder.

 

Les mer om hvordan forbrukere velger hva de kjøper:

McKinsey&Company: The consumer decision journey                                                                                   

Hør også fra Varner om hvordan de bruker markedsføring i deres bedrift:

Til salgs!

 

Butikkens utforming

Omgivelsene i butikkene har stor påvirkning på kunden og kundens handleopplevelse, og påvirker også generelt kundens kjøpsprosess. Hvor den fysiske varen er plassert, prisskilt og kombinasjonen av varer er avgjørende. Men også musikk, lyssetting, fargevalg, skilting og innredning påvirker. Alt er grundig gjennomtenkt.

Fargesettingen kan være med på å skape psykologiske effekter hos kunden. For eksempel vil blå farge skape en avslappende og kald temperatureffekt, fargen rød vil være varm og svært stimulerende, mens lilla derimot vil skape en aggressiv og provoserende effekt hos kunden. Bakgrunnen i en butikk vil kunne skape intimitet og fremheve varene.

Lyssettingen i en butikk vil tilpasses etter varens bruksområde, og kan lyse opp mørke tekstiler og få frem produkter som kunden ellers ikke ville lagt merke til.

Musikk i butikken kan skape ro eller tempo, og forsterke målgruppens fokus. I en rimeligere butikk med lavere priser og mindre service vil musikktempoet være høyere, og fargene vil virke mer aktive for å bidra til at kunden handler raskere.

I en butikk med høyere prisklasse hvor salg krever mer service og involvering av den ansatte, vil musikken være roligere og mer harmonisk da man ønsker at kunden skal bruke en viss tid og penger i butikken.

 

Vareplasseringen

Vareplassering i butikken er langt fra tilfeldig. Her ønsker man ofte å plassere ulike varegrupper som det er størst behov for, og som flest kunder kommer for å kjøpe, lengst inn i butikken. På denne måten vil kunden eksponeres for andre varer, og dette kan føre til mersalg. Dette er typisk for dagligvarebransjen. I tekstilbransjen er det ofte fremhevelser av tidens trender, kjøpeforslag og kampanjeplasseringer som er typisk.

Kilde: Jan Ivar Fredriksen, Varehandelsledelse, 2010, Fagbokforlaget

 

Ansatte

Hør fra noen ansatte om hvordan de har det på jobb:

Hvordan er det å jobbe i tekstilbransjen?

 

Tilbake til forsiden

Videre til Bruk, gjenbruk og resirkulering

 

                                     

  • Hvor viktig er sosiale medier i markedsføring i dag? Hvorfor?

  • Hvordan er det å jobbe i tekstilbransjen i Norge?

  • Er du påvirket av markedsføring og vareplassering når du handler? Hvordan?

  • Hva slags spørsmål kan du stille om tekstiler, sko og klær når du handler?


Foto av netthandel: Robert Schlesinger / NTB scanpix, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Foto av markedsføring: Pixtal / NTB scanpix, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Foto av klesbutikk: Frode Hansen / VG / NTB scanpix, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Ikonbilde «Les mer»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no

Ikonbilde «Film»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no