Kahooter til muntlig eksamen i historie

Beskriving: 

Bruk disse kahootene til å øve til muntlig eksamen eller bare for å repetere faget.

  1. Historie Vg2, 25 spørsmål
  2. Historie Vg3, 25 spørsmål

Dersom du vil spille mot andre kan du/dere sende en e-post til knutinge@ndla.no, så vil han organisere noen spill-events. Vi vil oppdatere det vi har av spill-ønsker i dette Google-dokumentet. Se om det allerede er noen planlagte spill der du kan melde deg på, før du foreslår nye tidspunkt.

Takk til NDLA historie representert ved Inga Berntsen Rudi og Jan Erik Auen for godt arbeid med kahootene!

Hvis du vil øve mer ...

Her finner du tre store kahooter som hjelper deg i repetisjon av faget på slutten av året. Hvis du vil spille mot en «tidligere spiller», kan du spille de som er merket med «Ghost». Uansett – gøy å vinne. :)

Pass på tida! Noen av spørsmåla har kort svartid!

Spill mot tidligere spiller

  1. GHOST: NDLA historie Vg3: Verdenshistorie 1750–1914
  2. GHOST: NDLA historie Vg3: Norsk historie 1800-tallet
  3. GHOST: NDLA historie mellomkrigstid

Start nytt spill

  1. NDLA historie Vg3: Verdenshistorie 1750–1914
  2. NDLA historie Vg3: Norsk historie 1800-tallet
  3. NDLA historie mellomkrigstid