Samfunnsansvar og etisk handel

Beskriving: 

FNs bærekraftsmål

Når vi skal lære om etisk handel kan det være lurt å kjenne til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan laget av alle medlemslandene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes 17 mål og 169 delmål.

Hvilke av FNs 17 bærekraftsmål berører tekstilbransjen? Hva med mål åtte som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst? Eller mål 13 som tar sikte på å stoppe klimaendringene? Ha disse bærekraftsmålene i bakhodet gjennom denne læringsreisen.

Samfunnsansvar og etisk handel

Tusenårsmålene er åtte mål for fattigdomsbekjempelse. De er nedfelt i Tusenårserklæringen, som ble vedtatt under Tusenårstoppmøtet i FN i 2000. Fristen for å nå Tusenårsmålene gikk ut ved årsskiftet 2015–2016. Tusenårsmålene har ført til fremgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne kritikken svarer bærekraftsmålene på, og fra og med 2016 har FNs bærekraftsmål tatt over for Tusenårsmålene.

Kilde: fn.no

Les og se mer om bærekraftsmålene på FNs nettside.

 

Hva betyr bærekraft og bærekraftig utvikling?

FN-sambandet forklarer disse begrepene i denne videoen.

 

Hva er samfunnsansvar?

Europakommisjonen (EU-kommisjonen) definerer samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) som at bedrifter tar ansvar for deres påvirkning på samfunnet. EU-kommisjonen tror at samfunnsansvar er viktig for bærekraft, konkurranseevne og innovasjon blant EU sine bedrifter og for den europeiske økonomien (kilde: ec.europa.eu).

En bærekraftig virksomhet har tre fokusområder

  • økonomi/profitt
  • miljø
  • sosialt ansvar

Bedrifter kan påta seg ulike nivåer av samfunnsansvar. Et minimumskrav er at bedrifter må følge lokale og nasjonale lovgivninger, men bedrifter kan likevel gjøre mer ved å begrense skader på miljøet og menneskene de er i kontakt med. Det høyeste nivået av samfunnsansvar inkluderer å gjøre mest mulig for å bidra til en bedre verden. De ulike nivåene av samsunnsansvar og fokusområder på hvert nivå er illustrert i fuguren under:

 

Hvordan kan alle bedrifter globalt blir mer bærekraftige?  

Norge er et medlemsland av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). OECD har retningslinjer for ansvarlig næringsliv hvor FNs retningslinjer (UNGP) for næringsliv og menneskerettigheter gir et praktisk rammeverk for hvordan bedrifter kan rapportere om deres samfunnsansvar. Dette er også i tråd med andre retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som for eksempel FNs Global Compact og Internasjonal standard om samfunnsansvar: ISO 26000.

Ted Talks: Let's go all-in on selling sustainability – Steve Howard

 

Bruken av etiske retningslinjer er noe flere bedrifter både i Norge og internasjonalt bruker i deres forretningsmodeller. Dette er etisk handel, men hva betyr det egentlig? Initiativ for etisk handel (IEH) definerer etisk handel som «... det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.» (kilde: etiskhandel.no). Les mer om etisk handel her.

Både store og små bedrifter i sko- og tekstilindustrien er som samfunnsaktører nødt til å påta seg samfunnsansvar. Det er stadig stigende krav som stilles av kunder for ansvarlige virksomheter. Det å være liten er derfor ingen unnskyldning for å ikke ta ansvar. Allsidige Nord er en liten bedrift med bare tre ansatte. Da bedriften startet opp var tanken å drive med noe som ikke var til skade for andre. For Allsidige Nord er fokuset på miljø og etisk handel et åpenbart konkurransefortrinn.  

Allsidige Nord                                                                                               

 

 

 

Dagens sko- og tekstilindustri har nå mer enn noensinne et ansvar for hvordan produktene deres blir laget. Noen store internasjonale bedrifter som Levi Strauss & Co. leder veien med deres arbeid med samfunnsansvar. I denne videoen hører du om bærekraft fra Paul Dillinger, lederen for global produktutvikling i Levi Strauss & Co. (spol frem til 18:35).

Paul Dillinger – leder for global produktutvikling, Levi Strauss & Co.            

  

Tilbake til forsiden

Videre til Kundebehov

                                   

  • Hvorfor bør samfunnsansvar og bærekraftighet være viktig for bedriftene i tekstilbransjen?

  • Hvilke av de 17 bærekraftsmålene er viktigst for tekstilindustrien?

  • Hvorfor er bærekraftsmålene og Paris-avtalen viktig for Norge og verden?

  • Nå har du lært om begrepene etisk handel, bærekraftighet og samfunnsansvar. Hvordan står disse tre i forhold til hverandre?

  • Hvordan tar virksomheter ansvar i Norge? Globalt?

  • Hvordan er Norges miljøstatus? Hvordan kan den bli bedre?


Bilde av FNs bærekraftsmål: FN-sambandet, lisens: CC by-nc-nd, kilde: fn.no

Figur som viser at bedrifter kan påta seg ulike nivåer av samfunnsansvar: Eleni Simeou, lisens: CC by-nc-sa 

Ikonbilde «Film»: Hege Puntervill, lisens: CC by-nc-sa, kilde: ndla.no