Dokumentasjon (helsefagarbeider)

Beskriving: 

Tema: Dokumentasjon

Sammendrag: Eleven skal gjennom denne oppgaven reflektere rundt ulike planer som brukes i pleie- og omsorgstjenesten, samt lage forslag til egne planer. Eleven skal også kunne dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak.

Ressursar