Vg1 TIP – bli kjent med oppslagsverk for fysiske og kjemiske data og forstå aggregattilstander

Beskriving: 

Mål: Elevene skal bli kjent med et oppslagsverk for fysiske og kjemiske data, og få en forståelse for aggregattilstander.

Fag: Programfag på teknikk og industriell produksjon Vg1 (kan også brukes i kjemiprosess Vg2 og laboratoriefag Vg2).

Mål fra IKT-plan:

 • Elevene skal kunne bruke tjenester/verktøy for systematisk innhenting av informasjon fra digitale kilder.
 • Elevene skal kunne bruke avanserte kilder i arbeid med fag.
 • (Elevene skal kunne referere til digitale kilder.)

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKT-plan: Elevene skal vite at påstander om fysisk informasjon for kjemiske stoffer må kildebelegges, og de skal kunne kontrollere påstander ved å søke i en database.

Gjennomføring:

 1. Læreren bruker en del av spørsmålene som karen i denne videoen stiller: http://ndla.no/nb/node/121356?fag=35. Lærer må se gjennom videoen på forhånd og forberede spørsmål. Eksempler:

  a. Hva er vann laget av? (Forbered oppfølgingsspørsmål, se video.)

  b. Hva er forskjellen på fast og flytende vann?

  c. Hva er is, og hva betyr det at noe er frosset?

  d. Hva skjer når isen tiner?

  e. Hva er forskjellen på faststoff, væske og gass?

 2. Vis videoen som er nevnt i punkt 1 for elevene. Innby gjerne til litt diskusjon i etterkant.

 3. Elevene skal nå lese gjennom http://ndla.no/nb/node/121344?fag=35 for å finne minst ett stoff som er nevnt under hver av avsnittene “Faste stoffer”, “Væsker” og “Gasser”, og bruke http://www.wolframalpha.com for å verifisere at påstandene i fagstoffsiden på NDLA er korrekte.

 4. Elevene skriver hver for seg en kort rapport som lister opp stoffene de har plukket ut fra http://ndla.no/nb/node/121344?fag=35 og kontrollert i http://www.wolframalpha.com. Rapporten skal inneholde stoffnavn, frysepunkt, kokepunkt og tilstand ved STP (omtales som romtemperatur i fagteksten på NDLA). I tillegg skal de oppgi korrekt kilde for hvert stoff. Dette er vanskelig, og krever at de jobber litt for å bli kjent med WolframAlpha. Gjør elevene oppmerksomme på at de i utgangspunktet ikke bare kan oppgi “WolframAlpha” som kilde. Hint: WolframAlpha har en “Sources”-knapp i nærheten av blokka hvor de kan lese av data som skal inn i rapporten. Ikke forklar elevene hvordan de finner ut av dette, gi dem et hint og la dem jobbe for å finne det ut selv. Elevene må finne ut hva som er “Primary source” for opplysningene. Her er for eksempel informasjonen for nitrogen:


Skjermbilde 2015-03-19 kl. 07.00.26.png

Skjermdump fra Wolfram|Alpha: http://www.wolframalpha.com/input/?i=nitrogen
Lisens: Opphavsrett

 

5. Rapporten leveres i en innleveringsmappe i Fronter/It’s Learning. Rapportene vurderes av lærer (godkjent/ikke godkjent). Kriterier:

a. Kort og ryddig rapport som starter med elevens navn og dato. Maks én side.

b. Den etterspurte informasjonen om hvert enkelt stoff som de selv velger fra fagstoffsiden på NDLA, med info om stoffene er korrekt plassert i fagstoffsiden på NDLA (fast, væske eller gass ved romtemperatur).

c. Referanser for hvor informasjonen om hvert enkelt stoff er hentet fra. Det legges ikke spesiell vekt på den stilmessige gjennomføringa av referansene i denne oppgaven, det viktigste er at referanseinformasjon er tilstede og korrekt.

Underveisvurdering: Elevene får umiddelbar tilbakemelding fra WolframAlpha når de får til et søk hvor relevante data dukker opp. I tillegg bør læreren hele tiden bevege seg rundt i klasserommet og sørge for at alle elever får muntlige tilbakemeldinger og råd underveis i arbeidet.

Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære å bruke WolframAlpha som oppslagsverk for å verifisere påstander, samtidig som de blir kjent med begrepet aggregattilstand. 

Engasjement: Starter med utfordrende og engasjerende spørsmål, ser deretter en kort video: “States of Matter” (video: http://ndla.no/nb/node/121356?fag=35).

Differensiering: Det blir lagt til rette for differensiering ved at elevene i utgangspunktet bare trenger å finne og sjekke tre stoffer (et for hver aggregattilstand), men oppfordres til å finne flere. De som er raske med å gjennomføre kan også se gjennom videoene for å se om det blir nevnt noen stoffer der (bruk hodetelefoner/ørepropper).