Norsk: Fra ringperm og papir til harddisk og skylagring

Beskriving: 

Om å finne, vurdere, organisere og gjenbruke informasjon.

 

Kompetanse/ferdighet

Viser her til rammeverket IKT-plan, s. 6, pkt. 2.1. – tilegne seg kunnskaper og gode strategier for nettbruk.

Se også nivå 5 når det gjelder grunnleggende ferdigheter i skriving. Det jeg savner i rammeverket er litt mer om behandling og organisering av informasjon. Det som jeg kanskje ville kalle for informasjon-literacy eller «grunnleggende informasjonskompetanse».

Oppgaven

1. Du skal samle informasjon fra ulike digitale kilder om et emne som er aktuelt og omdiskutert. Du skal kunne begrunne i hvilken grad du oppfatter de ulike kildene som troverdige (se eget kurs om kildekritikk). Du skal peke på hvordan de som har laget tekstene forsøker å overbevise mottakeren ved bruk av retoriske virkemidler.

2. Du skal lagre de ulike tekstene på en måte som gjør at du lett kan gjenfinne dem når du trenger det, slik at du ved gjenbruk f.eks. i fagartikler enkelt kan oppgi kildene med fullstendige nettadresser. Du skal lære deg prinsippet for «tagging» (merking av informasjon). Du skal lære deg verktøy som er spesielt velegnet til informasjonsorganisering.

3. Du skal også lære deg hvordan du kan dele informasjonen du har funnet eller produsert selv med andre.

4. Du skal også lære deg å lagre på en måte som sørger for at dataene dine ikke går tapt selv om du mister pc-en, får harddiskkrasj eller liknende.

Aktuelle verktøy

  • Evernote
  • OneDrive
  • skylagringstjenester
  • Flickr (for å eksemplifisere «tagging»)