kommunisere skriftlig og/eller muntlig om et aktuelt naturfaglig tema

Beskriving: 

Elevene skal opprette kontakt med elever i andre land, og kommunisere skriftlig og/eller muntlig om et aktuelt naturfaglig tema via kanaler eller prosjekter som er laget for skolebruk.

Gjennomføring:

  • Elevene (hele klassen eller grupper) velger (eller lærer deler ut) en aktuell problemstilling ut fra et tema det jobbes med, knyttet til kompetansemål fra de fagene som er med.

  • Finn aktuell informasjon om problemstillingen på nettet, vurder hvilke land dette kan være spesielt interessant for. (Trenger ikke å være engelskspråklig, men kommunikasjon skal skje på engelsk.)

  • Finn og velg samarbeidspartnere og kommunikasjonskanal(er)

  • Diskuter saken med de eksterne samarbeidspartnerne, kom til en konklusjon, eventuelt en løsning på et problem.

  • Lag en rapport om hele prosessen.

 

Ressurser:

Skype i klasserommet: https://education.skype.com/

Senter for internasjonalisering av undervisningen: http://www.siu.no/Videregaaende-opplaering

 

Mål fra IKTplan:

  • Elevene skal kunne velge hensiktsmessige digitale verktøy til kommunikasjon og samhandling og begrunne valget.

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKTplan:

  • Reflektere over hvilke verktøy som egner seg til ulike formål i ulike situasjoner.

  • Vurdere hva slags type verktøy som er passende ut fra oppgavens hensikt.