Biologi 1 – systematikk

Beskriving: 

Elevene skal gjennom arbeid med innsamling eller fotografering av arter, spor og sportegn, og klassifisering av artene, lære om systematikk. Bruk av digitale oppslagsverk og delingsarenaer inngår i arbeidet. Opplegget skal ende opp med en systematisert klassesamling og et oversiktskart hvor artene er plassert i et evolusjonstre.

 

Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære om klassifisering og systematikk gjennom arbeid med en objektsamling og bruk av digitale oppslagsverk og evolusjonstre.

Engasjement: Jeg skal fange elevenes interesse gjennom feltarbeid og selvstendig arbeid med arter som de velger selv. Simuleringer, e-forelesning og et interaktivt Tree of life er også motiverende elementer.

Differensiering: Det blir lagt til rette for differensiering ved at antall arter per elev/gruppe kan justeres. Ved fordeling av oppgaver innen gruppa, kan vanskelighetsgraden differensieres.

Tidsbruk:

 • Introduksjon til systematikken: to timer

 • Innsamling: tidsbruken kan variere med måten arbeidet blir organisert på

 • Klassifisering: ca. to timer, vil variere med antall arter

 • Opprette felles database / digital samling: to–fire timer

 • Evolusjonstre: én time eller raskere, siden forarbeidet er gjort tidligere

1 Introduksjon til systematikken

Det er nyttig med noe grunnleggende kunnskap om klassifisering av arter før feltarbeid og innsamling av objekter.

Ressurser

2 Innsamling av arter

Dette arbeidet kan gjøres individuelt eller som en del av klassens feltarbeid. Klassen blir enige om antall objekter per elev/gruppe, preparering, om objektene skal fotograferes og om objektene skal representere ulike ordener osv.

 

3 Klassifisering

Jobb i grupper. Alle arter artsbestemmes og klassifiseres så nøyaktig som mulig:
rike – rekke – klasse/divisjon – orden – familie – slekt – art.

  1. Bruk digitale oppslagsverk.

  2. Sjekk opplysningene i flere oppslagsverk.
   Drøft kildebruk i klassen. Troverdig? Objektiv? Nøyaktig? Egnet?
   Hvordan tolke opplysningene i avanserte oppslagsverk?
   Hvilke søkeord ga de beste treff?
   Oppgi kilder.

 

4 Opprett en felles database/et delt dokument hvor mange kan jobbe samtidig

Dette kan for eksempel være et Google-dokument.

  1. Artene sorteres etter slektskap

  2. For hver art/hvert objekt legger man inn

   1. det vitenskapelige navnet

   2. godkjent norsk navn

   3. hvor objektet hører til i systematikken

   4. dato og funnsted

   5. hvem som fant det

 

Digital samling – fysisk samling

Ved å legge inn bilder av objektene i det delte dokumentet får man en digital samling som alle har tilgang til. Husk å legge inn opplysninger om fotograf og kilder til bildene. Sjekk lisens før du bruker bilder fra Internett. Klassen kan også opprette en felles fysisk samling, hvor artene sorteres som i den digitale samlingen.

Underveisvurdering: Elevene skal få tilbakemeldinger og råd om videre arbeid gjennom muntlig respons fra både lærer og medelever i arbeidsprosessen.

Mål fra IKT-plan:

 • Elevene skal kunne bruke tjenester/verktøy for systematisk innhenting av informasjon fra digitale kilder.

 • Elevene skal kunne bruke kildekritiske prinsipper til å utføre presise søk i ulike søkemotorer.

 • Elevene skal kunne bruke avanserte kilder i arbeid med fag.

 • Eleven skal kunne vurdere mottakere og formål og velge hensiktsmessige digitale verktøy til å produsere sammensatte tekster.

 • Elevene skal kunne referere til digitale kilder.

 • Elevene skal kunne velge hensiktsmessige digitale verktøy til kommunikasjon og samhandling og begrunne valget.

 

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKT-plan:

Elevene skal kunne finne fram til relevante opplysninger, vurdere holdbarheten og anvende opplysningene til å lage en taksonomisk oversikt i et delt dokument med sammensatte tekster.