The Textile Interchange Project – en oversikt

Beskriving: 

Målet med The TIP er at du skal få et globalt perspektiv på hva handel innebærer. Ressursen er utviklet av LO, Virke og Handel og Kontor. Opplegget består av flere læringsressurser som er listet opp nedenfor. De enkelte ressursene lenker også til hverandre.

Om The TIP                                                                              
Velkommen til The Textile Interchange Project
Mer om The TIP
Begrepsside

Aktuelle fag
The TIP i samfunnsøkonomi
The TIP i design og håndverk
The TIP i entreprenørskap og bedriftsutvikling

Fagstoff
Start din læringsreise
Global handel
Samfunnsansvar og etisk handel
Fra råvarer til ferdige materialer – A
Fra råvarer til ferdige materialer – B
Kundebehov
Design og markedsvurdering
Produksjon
Transport
Til salgs
Bruk, gjenbruk og resirkulering
Fremtiden
 

God reise!