Instruks for sikker bruk av bormaskin

Beskriving: 

Instrukssjangeren er gjennomgått sammen med klassen. Oppgaven deles ut som trening i å skrive instruks.

Ressursar

1–2 timer