Bag in box – holdbarhet av vin

Beskriving: 

Foto: Geir Salvesen / Aftenposten / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no


Læringsmål for økten:

  • Lære om konserveringsmidler i vin (antioksidanter)
  • Håndtering av titreringsutstyr
  • Jodometri som metode

 

(Se studiebok «Kjemien stemmer 2» om redokstitrering av hvitvin.)

Oppgave

Velg en hvitvin med høyt SO2-innhold eller sammenlign to viner med ulikt SO2-innhold (analyser den med minst SO2-innhold først). Man får god hjelp på polet til å velge viner!

  • Resultatene sammenlignes og diskuteres i klassen.
  • Metode og mulige feilkilder diskuteres underveis.
  • Eventuell lab-rapport vurderes av lærer.
  • Godt, enkelt og komprimert opplegg.