CO2-fangst – Forskning og Industri

Beskriving: 

Om undervisningsopplegget (rammer)

1t – Introduksjon: Forskning, tema (lærer)

1t + hjemme – Utdeling av temaoppgaver til elevgrupper. De skal sette seg inn i forskning for sitt tema og forberede spørsmål til foredragsholder.

2t – Foredrag fra ekstern (forsker) eller bedriftsbesøk (f.eks. Aker Solution, Statoil, Norcem) med spørsmål fra elevene.

 

Læringsmål for økta/opplegget

Hovedområde: Forskning. Alle elever skal sette seg inn i industri og/eller forskningsrelatert forskning. Målet er nådd hvis elevgruppene presenterer minst ett relevant spørsmål hver.

Forslag til gjennomføring

 • 1t – Introduksjon: Forskning, tema (lærer)
 • 1t + hjemme – Utdeling av temaoppgaver til elevgrupper. De skal sette seg inn i forskning for sitt tema og forberede spørsmål til ...

  Tema A) Hente ut CO2 fra naturgass-strøm fra plattform
  Tema B) Hente ut CO2 fra oljestrøm fra plattform
  Tema C) Hente ut CO2 ved raffinering av naturgass
  Tema D) Hente ut CO2 ved raffinering av olje
  Tema E) Kjemiske reaksjoner og (miljø-)problemstillinger ved lagring i sandstein
  Tema F) Internasjonalt samarbeid om CO2-utslipp – CO2 et globalt klimaproblem

 • 2t – Foredrag fra ekstern (forsker) eller bedriftsbesøk (f.eks. Aker Solution, Statoil, Norcem) med spørsmål fra elevene.

Vurdering for læring

Underveis presenterer og diskuterer elevene innad i hver elevgruppe ulike forslag til forskningsrelaterte spørsmål. Målet er nådd hvis elevgruppene presenterer minst ett relevant spørsmål hver.

 

Å sette seg inn i fagstoff og lage relevante og gode problemstillinger er en kompetanse som vil være nyttig for både videre skolegang/studier og arbeidslivet.