Forsøk – fotosyntese hos vannplanter

Beskriving: 

Illustrasjon: Stepa / Kristin Bøhle. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: ndla.no

 

 • Gjennomføre et kvalitativt og kvantitativt forsøk.
 • Lage en vitenskapelig presentasjonsplakat (poster).
 • Føle på hvordan det er å være forsker.

Yrkesrelevanse – forberede elevene på en studiehverdag.

 

Om undervisningsopplegget (rammer)

Gjennomføre et praktisk arbeid som tar 2 undervisningstimer. For å få resultat må dette arbeidet deles opp i to bolker av 1 undervisningstime. Forsøket må stå minst 1 uke for å få et resultat (og da må man kanskje gjennomføre underveismålinger av resultatet). Dette forsøket tar utgangspunkt i eksamensoppgave (H2011).

Utstyr som må handles inn på forhånd

 • Akvarieplanter (spør etter planter som produserer mye oksygen)
 • Næringsmiddel for vannplanter

Veiledning for elevene som skal lage en vitenskapelig poster, samt produksjon, kan ta opptil 3 undervisningstimer. For mal, se: http://colinpurrington.com/tips/poster-design

 

Læringsmål for økta/opplegget

 • Lære om fotosyntesen og hvordan ytre faktorer påvirker fotosyntesen
 • Lære å lage en forskningsplakat (poster)
 • Lære å presentere forskningsresultatet sitt muntlig
 • Vurdere gyldighet og troverdighet i egen forskning
 • Forstå hvordan man skal sette opp et forsøk for at det skal gi pålitelige forskningsresultater
 • Vurdere forskningsmetoden

For mer generelle vurderingskriterier, se http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=1033696

Forslag til gjennomføring

Læringsstrategier er vitenskapelig skriving og presentere dette muntlig. Bruke lesestrategier for å trekke ut faglig innhold av fagtekster. Tips til tverrfaglig prosjekt, la elevene skrive på forskningsplakaten på engelsk.

Utstyr:

 • Vannplante
 • Næringsmiddel for vannplanter
 • Temperaturmåler
 • Saks
 • Linjal / vekt for å få lik mengde planter i hver prøve
 • 500 mL begerglass
 • Målesylinder / plombert sprøyte
 • Glasstrakt
 • Aluminiumsfolie
 • Lyskilde (PS: Sjekk lyskvaliteten)

 

Fremgangsmåte:

 1. Fyll en bøtte med vann og tilsett nødvendig næringsmiddel. Mål temperaturen i vannet.
 2. Fyll vann fra bøtten i begerglasset.
 3. Klipp av stilken til planten – under vann i begerglasset! Mål opp lik lengde at vannplanten i alle prøvene.
 4. Plasser planten i trakten som er opp ned i begerglasset.
 5. Fyll en målesylinder/plombert sprøyte med vann, og sett det på hodet på toppen av hver trakt.
 6. Plasser plantene utover et bord i forskjellig avstand fra lyskilden.
 7. Lag 2 stk. paralleller til (ev. så mange man har utstyr til).
 8. Les av mengde gassproduksjon (ml) hver dag i 7 dager.

 

Forskningsplakaten bør inneholde følgende punkter:

 • Tittel og forfatter
 • Introduksjon
 • Utstyr og metode (ev. figur av forsøksoppsettet)
 • Resultater med nødvendige tabeller og grafiske fremstillinger
 • Diskusjon og feilkilder (konklusjon står nederst i diskusjonen, dersom man har en problemstilling i introduksjonen)
 • Kilder

Dette undervisningsopplegget kan avsluttes med muntlig presentasjon eller en forskningskonferanse (der man kan invitere andre faglærere og ledelsen).

Vurdering for læring

Et tips kan være å bruke hverandrevurdering under forskerkonferansen. Elevene vurderer hverandre for å bli bedre på sin egen forskningsplakat og presentasjon av denne. Hele prosessen kan brukes til vurdering for læring.

Godt opplegg, inkluderer både lese- og skrivestrategier.