Programmering og animasjon av vindturbin

Beskriving: 

Skjermbilde av applikasjon

På nettsiden til Klima- og energilaboratoriet på Otta kan du se klima- og energidata i sanntid.

I denne oppgaven skal du animere og programmere en vindturbin ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript.

Vindturbinen ved Klima- og energilaboratoriet på Otta starter ved vindstyrke på 2,5 meter i sekundet, og dersom vindstyrken er over 25 meter i sekundet vil den stoppe på grunn av belastningen. Dette er faktorer som gjerne kan være med i løsningsforslaget.

Lag gjerne egne bildefiler for turbinbladene, og masten. Ellers kan du bruke de vedlagte filene.

Oppgaver:

  1. Lag en nettside som viser en vindturbin med turbinbladene plasser øverst på masten.
  2. Lag en animasjon som gjør at turbinbladene roterer.
  3. Lag et brukergrensesnitt der brukeren kan endre vindstyrken. Hastigheten på animasjon må endres basert på disse innstillingene.
  4. Lag en visning der man kan se hvor mye strøm som produseres ut fra vindstyrken.

På oppgave 4 kan du benytte deg av følgende formel, der vindstyrke er variabelen for vindstyrken:

energi = ((3863.21+3870.3*Math.sin(0.23*vindstyrke-2.03))/1000).toFixed(2)

Denne formelen viser ca. strømproduksjon på vindturbinen til Klima- og energilaboratoriet.

Ressursar

Package icon Download bilder.zip (16.44 KB)

Datamaskin

Kodeeditor (Atom, Brackets e.l.)

Bildebehandler (Pixlr, Photoshop, Gimp e.l.)