Spørreundersøkelse - hva interesserer deg?

Beskriving: 

Lag en spørreundersøkelse om noe som interesserer deg (russetid, musikk, trening, kosthold, tidsbruk skolearbeid osv.) Undersøkelsen skal lages i grupper.

  1. Les om statistikk i læreboka.

  2. Snakk sammen og velg fritt et tema som interesserer dere. Sett opp 6-10 spørsmål med ulike typer svaralternativer. Temaet og alle spørsmål må godkjennes på forhånd av læreren før dere går videre, og dere kan ikke bruke politikk eller religion som tema. Det skal være ”en rød tråd” i spørsmålene.

  3. Spørreundersøkelsen skal gjennomføres på nett. Det finnes flere ulike nettbaserte tilbud, men vi velger www.surveymonkey.com. Velg gratis versjon på http://no.surveymonkey.com/pricing/?ut_source=header  Sett inn spørsmålene og svaralternativer.

  4. Det er resten av klassen som skal svare på undersøkelsen.  Når dere har laget ferdig undersøkelsen: Kopier og lim inn linken som kommer opp og send den til læreren sammen med en temaoverskrift.

  5. Læreren sender ut linken på It's Learning til hele klassen, slik at ingen vet hvem som har laget hva.

  6. Resten av klassen skal gå inn på linken og svare på undersøkelsen.

  7. Resultatene fra undersøkelsen skal legges fram i en kort rapport, med beskrivelse av tema og statistisk framstilling av resultater.

  8. Det skal holdes en kort presentasjon på ca 5 min for resten av klassen basert på undersøkelsen deres.  
 

«Hverandrevurdering»: Etter avslutningen av presentasjonen gir de andre elevene en skriftlig vurdering gruppevis, etter vurderingsskjema.  I forkant settes vurderingskriteriene opp sammen med elevene.