Utvikle et nettsted for en klubb eller hobby

Beskriving: 

Et nettsted med 3 sider skal utvikles og publiseres på offentlig tilgjengelig sted.

Opplegget passer å gjøre tidlig på året etter at elevene har fått på plass noe grunnleggende kunnskap.

Oppgaven kan virke motiverende fordi de får sitt produkt ut på nett.

 • Planlegg en nettside hvor du skal presentere en klubb eller en hobby

  • Bruk GAS-analyse

 • Opprette en site lokalt

 • Siten skal minst inneholde

  • 3 sider (forside, bilder og tekst om temaet, Kontakt oss)

  • Meny

  • bilder

 • Kan eventuelt også inneholde andre elementer som

  • Multimedie-elementer (lyd, video)

  • Tabell for datapresentasjon

 • Finn eksterne bilder som kan brukes (sjekk lisens) på f.eks www.creativecommons.org

 • Du skal bruke

  • Mal

  • Div'er eller tabell for layout

  • css

  • Photoshop (eller annet)

 • Formatering:

  • Endre stil på h1

  • Endre stil på body tekst

  • Lag og bruk en ny klasse som inneholder en skrifttype

  • Endre bakgrunn (legge til farge eller bilde)

  • Endre farge på interne navigasjons-linker

 • Publiser til en site som er tilgjengelig for alle

  • Hvis du har tilgang til it's learning, gjør følgende:

   • Gå til ePortfolio i toppmenyen

   • Naviger til Mine filer/Mine webfiler

   • Lag evt en egen mappe for faget eller siten din

   • Last opp alle relevante filer og bilder med "Legg til ny fil"

   • Del linken til index.htm-fila via mail, innlevering på itsern eller annet.

Elevene presenterer sine siter for hverandre og medelever sitter i grupper som hver skal gi tilbakemelding i form av

 • 3 ting som var bra

 • 3 ting som kan bli bedre

Elevene må ha tilgang til itslearning/ePortfolio hvor de laster opp sider, evt. ha en løsning og oppskift på publisering til webhotell.