Skyte apekatt med fjærkanon

Beskriving: 

Elevene skal her koble teori og praksis ved parameterframstilling.

Samtidig med at eleven skyter ut en kule slippes en dukke rett ned. Eleven skal klare å foreta beregninger som gjør at kulen treffer dukken.

Fest fjærkanonen på et bord slik at du kan få et skrått kast utover gulvet.

Foreta noen prøveskytinger og bestem hvor langt kulen går.

Bestem utskytningsfarten. Ut i fra lengden på kastet og kulens høyde over bakken ved utskytningen, kan du beregne kulens utgangsfart. Utskytningsvinkelen leser du av på kanonen.

Når du kjenner utskytningsfarten kan du lage en parameterfremstilling for kastebevegelsen. Bestem deg for en lengde (s) fra kanonen du vil at dukken skal bli truffet. Bruk parameterfremstillingen til å finne ut hvor lang tid kulen bruker hit.

Bestem hvilken høyde dukken skal slippes fra for at den skal bli truffet av kulen.

Linjal, fjærkanon, kuler, dukke, papirlapper.