Lær å tenke logisk

Beskriving: 

Gjennom hele skoleåret:

 • Bruke en eller to flervalgsoppgaver (fra eksamenssett, naturfag.no, lokus, rst) som oppstartsaktivitet i en økt hver uke. Eleven tenker først individuelt, deretter diskusjon i plenum. Grunnlag og godt utgangspunkt for videre jobbing med tema

 • Bruke flervalgsoppgaver på innleveringer og prøver gjennom (hente fra eksamenssett)

Økt før jul og før påske (f.eks halv fagdag)

 • 60 min: Elevene løser 24 flervalgsoppgaver individuelt.

  • Gir trening og erfaring i tidsforbruk og grunnlag for bevisstgjøring av løsningsstrategier

 • 60 min: Diskusjon av oppgavene og resultat i grupper på 3.

  • Samarbeidslæring, mye å lære av å høre på andres tanker og oppfatninger og diskutere disse

 • 60 min: Diskutere i plenum og oppsummere

  • Diskutere oppgaver hvor det er uenighet, få utdypet tanker og forståelse

  • Samle og diskutere løsningsstrategier

  • Egenvurdering

 • For dokumentasjon underveis:

  • Individuelt skjema med alle oppgavene og tre svarkolonner, eget, gruppens og fasit

  • Veggavis (el tavle/PC) med matrise som viser alle gruppenes resultat

  • Egenvurderingsskjema

Ressursar