Bruk av smarttelefon i fysikkundervisningen

Beskriving: 

Elevene skal få erfare Newtons lover på en annen og dageligrelevant måte.

  • Elevene har fått som lekse å installere et akselerometer på mobilen
  • Timen begynner med fri lek med akselerometer
  • Gjennomgang av hvordan laste ned  graf til pc
  • Dra til nærmeste heis og måle akselerasjon med vekt, kraftmåler og akselerometer
  • Dokumentere målinger, skrive raport/ diskusjon i klassen

Foto: David Bell, NTB Scanpix. Lisens: CC -by-nc-sa. Kilde: ndla.no

  • Minst 1 av 3 må ha smarttelefon
  • Tilgang til heis
  • Skolen må ha kraftmålere