Kultur og kommunikasjon vg3, oppgaver til skrivedag med forberedelsesdel

Beskriving: 

Forberedelsesdel leveres ut minst 24 timer før skrivedagen.

Øv elevene i å bruke referanseverktøyet i word til å oppgi sine kilder i. Øv også på å lese sammenheng mellom begrep i forberedelsesdelen og trekke ut relevant teori, slik som fagord og analysemodeller.

 

Forberedelsesdel

 

Kommunikasjon og identitet i et flerkulturelt samfunn

 

I forberedelsesdelen finner du lenker til tekster som omhandler hvordan ulike diskurser og meningsfellesskap kommuniserer i et større samfunn. Du bør tenke litt over hvordan ulike diskurser blir til, og knytte disse til kontekst.

 

Du skal forberede deg gjennom å lese ulike lenker til tekster som handler om skam, kjønn, kultur, ulike former for kommunikasjon, verdier, normer, normbrudd, religion. Sett deg inn i dette kildematerialet.

 

http://kjonnsforskning.no/nb/2017/03/kjonnsavdelingen-episode-3-velferd-pa-spill

 

http://www.vg.no/rampelys/tv/klart-for-den-fjerde-og-siste-skam-sesongen-sana-har-hovedrollen/a/23968407/

 

http://politiken.dk/kultur/medier/art5904076/Sana-er-hovedperson-i-fjerde-og-sidste-sæson-af-Skam  (dansk side)

 

For å finne annet relevant materiale kan du også bruke begrepene og søkeordene under:

 

ære

religion

politikk

seksualitet

frihet

tabuer

generasjonskonflikt

identitet

stolthet

Eksamensveiledning 2017 gir elevene mulighet til å gjøre seg kjent med vurdering på oppgaven.