Kultur og kommunikasjon, om by og identitet med Pokemon

Beskriving: 

Forslag til oppstart høst om by og byidentitet. 

Vi kombinerte teori om identitet og kultur med PokemonGo, byvandring og byhistorie. Til slutt skrev vi motinnlegg til en politiker fra området, og refleksjon omkring by og identitet på hver vår blogg. Her er en skisse til hvordan en kan arbeide med dette både i KK1 og i KK3:

KULTUR OG IDENTITET - SKIEN MIN BY

 

3 uker: Hvordan er by/samfunn med på å forme mennesker?
Metode: Vi spiller Pokemon Go og lærer om byen vår.

 

Læring knyttet til:

  • Kulturell identitet

  • Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn

Kompetansemål:
gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon

Uke 33:IDENTITET
Hva former oss?
Hva er en by? Svar: Et sted med mange mennesker
Hva med Skien? Nylig kritikk av byen - hva betyr byen vår for vår identitet?

Uke 34  UTFORSKE
Finne ut om/Google byen vår gjennom Pokemon Go

  • Opprinnelse.

  • Historie.

  • Lokasjon.

  • Byvåpen

  • Innbyggere

  • Bebyggelse

  • Næringsliv

  • Kultur: - kjente bygg fra området, kjente personer fra områder, annet kjent fra byen


Historiske områder i Skien, rusletur med Pokemon Go - ta bilder fra lokasjonene på kartet: Bakken, Hjellen, Lie, Banejordet, Huken, Lundetoppen, Kverndalen, Marensro, Bruene, Klosterøya

Gruppe på 5: finne Pokestops på de historiske områdene over, ta bilde med navn på monument/Pokestops, disse skal fremvises i timen. Kan Pokemon Go hjelpe?

Finne en lokasjon du liker godt - synes var fin. Ta med bilde og presentasjon av stedet, presentere/legge fram i timen.

 

Uke 35

Vise frem Pokestops og bilder på et valgfritt digitalt medium. Dette skal vi vise på storskjerm og snakke om/diskutere verdien av i klassen. Husk at alle pokestops-ene må ha en geolokasjon.


Teori - Pokemon og det private?

George Orwell 1984

Pokemon Go: virtuelle sladremonstre  https://www.nytid.no/virtuelle-sladremonstre/
Skrive motinnlegg om byen vår à la Roheim Haakonsen, publisere på Facebook med bilde.

Pokemon Go og semiotikken - hva forteller tegn?

Fagartikler: http://ndla.no/nb/node/82751

 

Liste opp de første glosene til faget i blogg.

Lage innlegg om by og idenitet.