Fagbegrep - repetisjon til KK3

Beskriving: 

KULTUR OG KOMMUNIKASJON 3

Fagbegrep til bruk til muntlig

 

Læreplanmål:

  • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon

  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer

  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer

 

 

A 21 spørsmål om kulturmøter og forskjeller. Bruk lenken:http://individogfellesskap.cappelen.no/c196528/artikkel/vis.html?tid=303821 , lærebok kapittel 1 og 7 og NDLA sine nettsider. Skriv med egne ord, ikke klipp og lim inn.

 

 

 

1.     Hva betyr integrering?

 

2.     Hva er kultur?

 

3.     Hva er etnosentrisk holdning?

 

4.     Hva er kulturrelativisme?

 

5.     Hva er assimilering?

 

6.     Hva er minoritetskultur?

 

7.     Hva er et homogent samfunn?

 

8.     Hva er stereotyper?

 

9.     Hva er minoritet?

 

10.  Hva er segregering?

 

11.  Hva er et multietnisk samfunn?

 

12.  Hva er moralrelativisme?

 

13.  Hva er fordommer?

 

14.  Hva er vertskultur?

16.  Hva er tokulturell konflikt?

 

17.  Hva er individualistisk kultur?

 

18.  Hva kan gjøres for å hindre at fordommer får bre seg?

 

19.  Hva vil det si å ha interkulturell kompetanse?

 

Deretter:  

 

Før inn de ordene du ikke har fra før i ordlista di (alle elevene har blogg i wordpress, eksempel på ordlisteblogg finner du her: https://kk3blog.wordpress.com/ordliste/ )

Før inn kildene i referanseverktøyet i Word.Felles Kahoot

 

 

B. Les kapittel 1 i ”Møter mellom mennesker – Interkulturell kommunikasjon”, Øivind Dahl

 

Reflekter rundt disse tre spørsmålene:

 

1.     Hvordan blir våre meninger til?

 

2.     Hva er dobbeltkommunikasjon? Gi eksempel fra din hverdag.

 

3.     Gjør rede for hva makt kan bety i en kommunikasjonssituasjon.

 

 

Lag en Quizlet eller en Kahoot med begrep fra kapittelet

Ressursar