Uttrykke nær framtid/futur proche på fransk

Beskriving: 

Video og oppgaver til å jobbe med verbformen futur proche på fransk. Nivå 1 og 2 fremmedspråk. 

Videoen har oppgave på slutten, og bør ses flere ganger. 

Flere oppgaver til futur proche finner du under. 

Øvelser i futur proche