Interkulturell kompetanse, praktisk-muntlig øvelse KK3

Beskriving: 

Oppgave gitt til praktisk-muntlig eksamen KK 2017

 

På eksamensdagen skal du presentere analysen din (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

 

Til øvelse i KK3-timene: Les eksamensoppgaven slik den står over. Gå i grupper og gjør oppgaven skriflig. Sørg for å bruke ressursene, og lag et refleksjonsnotat over hva dere mener dere må ha med i oppgaven, og hva dere må tenke over dersom oppgaven skulle presenteres muntlig.

 

Trump på tur
Analyser kommunikasjon og kommunikativ kompetanse i ulike møter på ekteparet Trumps utenlandsreise. I analysen må du drøfte aspekt som non-verbal/verbal kommunikasjon, kommunikativ kompetanse, interkulturell/intrakulturell kompetanse og kulturforståelse.

 Kilde bilde: Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trump_at_King_Khalid_Internation...

This image is a work of an employee of the Executive Office of the President of the United States, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.


“Trump calls first trip abroad “home run” as challenges await, MPRNews,
https://www.mprnews.org/story/2017/05/27/trump-calls-first-trip-abroad-home-run-as-challenges-await, hentet 2.juni 2017

 

 

Tips til ressurser:

http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html, hentet 7. juni 2017


Læreplan med kompetansemål i KK3:http://www.udir.no/kl06/KKM1-01/Kompetansemaal/?arst=2035972556&kmsn=2035972556, hentet 7. juni 2017

Refleksjonsnotat

Kan også brukes til muntlig presentasjon

Eventuelt til skriftlig arbeid. 

Alle hjelpemidler