Økt samfunnsengasjement og demokratiopplæring

Beskriving: 

Ungdommens fylkesting i Hedmark, i samarbeid med Likestillingssenteret og ressurspersoner i flere fylker, har utviklet en lærerveileder for økt samfunnsengasjement og demokratiopplæring i skolen.

Økt samfunnsengasjement er en av hovedsakene til Ungdommens fylkesting i Hedmark.

Arbeidet med denne lærerveilederen er en av flere oppgaver Ungdommens fylkesting i Hedmark har gjort for å bidra til økt samfunnsengasjement i skolen.

Lærerveilederen ble laget for å forberede stortingsvalget 2017, OG for å kunne benyttes gjennom hele skoleåret.

Bilder i lærerveiledningen:

  • Side 8: Foto: langll. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com
  • Side 14: Foto: pexels. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com

Alle andre bilder er tatt av Ungdommens Fylkesting Hedmark.