Vannrakett med måling av akselerasjon (ev. med modellering av luftmotstand)

Beskriving: 

Dette opplegget går ut på at elevene skal konkurrere om å bygge den beste vannraketten. Elevene bygger sine egne vannraketter med utgangspunkt i plastflasker og programmerte en BBC micro:bit til å måle akselerasjonen til vannraketten. Deretter måler de, vurderer målingene og går tilbake til tegnebrettet for å gjøre eventuelle forbedringer. Målet var å bygge den vannraketten som oppnår størst akselerasjon.

Opplegget med bygging av vannrakett er videreutviklet for bruk i fysikkfaget. Der gjør vi mye av det samme, men her skal elevene modellere luftmotstanden ved hjelp av akselerasjonsmålingene. De tar utgangspunkt i differensialligningen vi får for fall med luftmotstand, finner funksjonstypen for farten, deriverer denne og får funksjonstypen til akselerasjonen. Da kan de bruke geogebra til å tilpasse målingene (minste kvadraters metode) til den korrekte funksjonstypen, og kunne regne ut luftmotstandskoeffisienten til hver vannrakett. Skal legge til en ekstra fil med denne tilpasningen snart.

BBC micro:bit til hver elevgruppe, ca. 5-6 stykker i tillegg til vanlig vannrakett-utstyr (sykkelpumpe og sett med ledning og kork). Bør være ca. 3-4 elever per gruppe.