Maritime fag – valgfag dekk

Beskriving: 

Illustrasjon av båt: Al2, lisens: Public Domain Dedication, kilde: wikimedia.org

Nedenfor finner du lenker til ulike undervisningsressurser i valgfag dekk, maritime fag. Ressursene er laget og delt av lærere i maritime fag.

_____________________________________________________________________________

Utstyr i en redningsflåte

Fire and safetyplan

Lukket rom

Skipsstabilitet, oppgaver for ca. 20-30 skoletimer

Fremgangsmåte for å løse oppgaver om stabilitet

IMDG-koden

IMDG-koden oppdag: Volum 1 og 2 + supplement