IMDG Koden, segregering av farlig last øvelse laste dekk-last.

Beskriving: 

Elevene jobber i gruppe på 2(3).  Elevne skal lære seg hvordan de ved hjelp av farlig godsmerking på last kan skille disse og plassere dem i.ht. segregeringstabellen.

Mål for oppgaven: Elevene skal kjenne igjen symbolene for farlig last, kunne de ulike farlig gods klassene og lære seg hvordan den farlige lasten blir segregert slik at de i fremtiden kan bistå navigatørene under lasting av farlig last. 

Oppgave 1,1

 

"Last båten i.ht.  laste skisse 1. De kontainerene som dere nå setter ut er skal være "last" som allerede står på skipets lastedekk. Disse kan dere ikke gjøre noe med.

Sett så ut 6 kontainere som skal til oljefelt 1, hvor 4 er farlig last klasse 3,9,8 og 2.1. 

Sett ut  7 konatinere som skal til oljefelt 2, hvor 4 er farlig last klasse 8 (2stk), kl 2.2 og kl 6.2

Sett ut 16 kontainere som skal til oljefelt 3, Hvor 6 er farlig last klasse  6.1, kl 3(3stk) og kl 2.2

Sett ut 16 kontainere som skal til oljefelt 4, hvor 4 er farlig last klasse 3,9,5.1 og 7.

Husk:Bruk segregeringstabellen!

 

Opgave 1,2

 

Elevene skal skrive ned navnet på de ulike farlig gods klassene som blir lastet.

 

Oppgave 2,1

 

"Last båten i.ht.  laste skisse 2.

Dere skal nå laste  6 nye kontainere (i tilegg til de som er på lasteskisse 1) som skal til oljefelt 1, hvor 3 kontainere er farlig last klasse 2.2, kl 6,1 og kl 7.

Sett ut 11 konatinere som skal til oljefelt 2, hvor 5 er farlig last klasse 5.1  kl 9 og kl 3 (3 stk).

Sett ut 17 kontainere som skal til oljefelt 3, Hvor 6 er farlig last klasse  2.2 (3stk) og kl 3 (3stk).

Sett ut 10 kontainere som skal til oljefelt 4, hvor 2 er farlig last klasse 2.1 og kl 3.

Bay 11 til 16 (akter på bb-siden) skal holdes av til backload fra et annet oljefelt.

 

Husk:Bruk segregeringstabellen!

 

Opgave 2,2

 

Elevene skal skrive ned navnet på de ulike farlig gods klassene som blir lastet.

Elevene får utdelt en modell av lastedekket på et forsyningsskip samt modeller(Duplo klosser) av kontainere i ulike størrelser hvor noen er merket med farlig last.  Elevene får utlevert en segregeringstabell. Elevene kan ta bilde av det ferdige produktet med mobiltelefonen for innlevering av oppgaven.