Materiallære -plastmateriale og limtyper

Beskriving: 

Forkunnskaper: Ingen

En innføring og utprøving av ulike materialer (evt plast) og ulike limtyper, gjerne på verksted og/eller på klasserom. Krever noe forberedelser.

Planlegging:

 1. Arbeidsoppdrag med ulike limtyper, tape og skrelleprøver
 2. Arbeidsoppdrag med bruk av ulikt materiale til samme oppgave, sjekk av vekt, kostnader, produksjonstid

Vi ser på hovedkategoriene for plast og noen hovedtyper lim.

Fordeler og ulemper. Eksempler på bruk.

Læringsmål:

 • velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
 • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
 • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg

Bruk av 4t læringsopplegg tilsammen, gjerne over en periode på 3 uker.

Planlegging:

 1. Ulike materialer i størrelse 20 x 100 (For evt skrellprøve)
 2. Ulike limsorter
 3. Ulike tapetyper
 4. Behandlede plater
 5. Ubehandlede plater (oksidasjonsbelegg sitter på, ikke rengjort mv)

Diskusjon og vurdering:

 • Materialvalg
 • Forarbeid
 • Kostnader
 • Effektiv arbeidsmetode
 • HMS
 • Egenskaper en ble overrasket over
 • Egenskaper/kvaliteter en kjente til fra før
 • Limtyper: Ulike leverandører av lim/tape, uttesting av å tette for vann, eller skrelltest.
 • Ulike materialbiter/metaller/plast
 • Klasserom/lab/verksted