Utstyr i en redningsflåte

Beskriving: 

Målet med oppgavene er at elevene skal bli kjent med utstyret ombord i en redningsflåte. Elevene skal få muligheten til å ta i utstyret, lese brukermanualer og smake på nødprovianten (Er kun pyrotekniskutstyr og medisiner som er fjernet fra flåtene).

 

Lærer introduserer/ forklarer PP- presentasjonen.

Elevene går sammen 2 og 2 og pugger utstyret.

Elevene er med på å blåse opp en redningsflåte og går over utstyret 2 og 2 skriver ned navn og hva de skal bruke utstyret til. 

PP-presentasjon 

Redningsflåte

Ark og skrivesaker