Fire and safetyplan

Beskriving: 

Mål med oppgavene:

  • Forstå hvorfor vi har en Fire &safety plan.
  • Elevene skal lære seg symboler og signaler på en fire & safetyplan.
  • Elevene skal ved å kjenne igjen symbolene på Fire & safety planene forstå hvilket utstyr som finnes ombord på et skip.
  • Elevene skal få trenning i samarbeid med hverandre hvor de ikke er så høylytte.

 

Lærer introduserer Fire & safety planen, Hvorfor vi har disse, hva vi bruker dem til og hvorfor det er viktig å sette seg inn i disse når en kommer ombord på et skip. Elevene setter seg så sammen 2 og 2 hvor den ene eleven sitter med PP-presentasjonen om symboler og signaler på en fire and safetyplan på sin data. Den andre eleven bruker sin datamaskin til å skrive inn utstyret som symbolet viser i en wordfil samt hva dette brukes til og hvilket utstyr de ser på planen og hvor de tror de befinner seg ombord på skipet.Eleven har også PP-presentasjonen oppe på side 32 og nedover for å finne ut hva symbolene betyr.

I slutten spiller elev og lærer Kahoot, se link på PP-presentasjonen( siste side). Her får elevene repetert på noen av symbolene i Fire& safetyplan.

Elevene trenger:

Hver sin datamaskin og mobil telefoner.

Lærer trenger en prosjektor for vising av Kahoot i slutten.