Manuell Vedkløyver for TIP

Beskriving: 

Elevene skal lære å  planlegge og produsere en vedkløyver, som innebærer opplæring og bruk av verktøy som: måleutstyr, båndsag, båndsliper, håndholdt slipeutstyr, søyleboremaskin, valse\bøye utstyr. Samt arbeidsoperasjoner som: varmt arbeid, derunder sveising og  bruk av plasmaskjærer / skjærebrenner.

Manuell vedkløyver lakkeres kreativt av elevene etter sammenstilling.

Det er et mål at elevene skal lage en vedkløyver hver, og denne skal vurderes med karakter og eller muntlig tilbakemelding.