IMDG-koden oppdrag: Volum 1 og 2+ supplement

Beskriving: 

Bruk IMDG- koden volum 1 og 2 samt supplementet for å fylle inn i tabellen. Her er det om å gjøre å bla i IMDG koden og gjøre seg kjent med den.

Ressursar

Elevene sitter gruppevis eller i par og bruker IMDG-koden til å fylle inn vedlagt tabell.

IMDG-koden Volum 1 og 2 samt supplement. Datamaskin