Kultur og kommunikasjon, muntlig eksamen, øvelse

Beskriving: 

Vi har laget en oppgave over en variasjon vi brukte til muntlig i fjor. Den har bare vært brukt til øvelse, og kan kanskje brukes av dere også? 

Praktisk-muntlig eksamensøvelse KK 2018

På eksamensdagen (7.time)  skal du presentere analysen din (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

Listhaug sier «Unnskyld»

Analyser kommunikasjon og kommunikativ kompetanse i de siste ukenes fokus på Sylvi Listhaugs facebookpost og diskursen i etterkant. I analysen må du vise konkrete eksempler og drøfte aspekter som non-verbal/verbal kommunikasjon, kommunikativ kompetanse, interkulturell/intrakulturell kompetanse og kulturforståelse.

Forskjellige måter å vurdere øvelsen på kan være:

Muntlig presentasjon og klassesamtale

Gruppesamtale

Muntlig presentasjon og skriftlig refleksjon

Videorefleksjon