Praktisk-muntlig eksamen Kultur og kommunikasjon 3

Beskriving: 

Øvelse til praktisk-muntlig eksamen Kultur og kommunikasjon 3

 

Medias muligheter og begrensninger
Ta utgangspunkt i ulike aktuelle hendelser som er presentert i mediene det siste året. Ta i bruk en eller flere analysemodeller for å drøfte hvilke muligheter og begrensninger medier har for å sette dagsordenen og forme samfunnets diskurs.

 

wordle.png

 

På eksamensdagen skal du presentere analysen din (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

 

 

  • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
  • gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon
  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer
  • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon