Øvelse fransk skriftlig vg2

Beskriving: 

Øvelse til eksamen fransk vg2, nivå 2, vår 2018

 

CONTRE LE HARCÈLEMENT

 

Oppgave 1 I LENKE 1 står det 10 forskjellige instruksjoner der alle inneholder ulike verb. Bruk verbene og skriv tre til fem setninger om skolehverdagen din.Oppgave 2 Bruk teksten i LENKE 1 til å vurdere om disse utsagnene er riktige eller ikke. Grunngi svarene dine ved å forklare hva som står i teksten. Svar på norsk.A. I Frankrike har de en plan for å stoppe mobbing.

B. Elever som mobber medelever, angrer alltid senere i livet.

C. Dersom noen blir hengt ut med bilder eller kommentarer, er det viktig å spre bildet videre for at flere skal bli oppmerksomme på problemet.

 

Oppgave 3 I klassen har dere hatt et prosjekt om mobbing i skolen. Nå utveksler dere erfaringer med en skoleklasse i Frankrike. Skriv en e-post til dem der du oppsummerer hva prosjektet gikk ut på.Skriv på fransk. Disse punktene må være med:


• hvorfor du engasjerer deg mot mobbing
• hvor mange skoletimer og uker dere brukte?
• hva du selv mener om dette prosjektet?Oppgave 4 Choisissez un des sujets et écrivez un texte en français.


  1. Être jeune 2018

  2. À ton avis, comment est-qu’on peut travailler contre le harcèlement ?

  3. Écris une lettre au proviseur où tu signale un incident de l’harcèlement que tu as vu.

 

 

 

 

Hentet fra:  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Alle spørsmålene skal besvares. Av oppgave 3 og 4 velger du selv hvilken som skal være lengst.

Prøvene skal leveres på minnepenn.

Vurderes etter kompetansemålene i fremmespråk:

 

 

  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
  • drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet
  • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Hjelpemidler: notater, lærebok/bøker og ordbok