Begrep kultur og kommunikasjon 3, eksamensforberedelse

Beskriving: 

KK-faget er et spennende og bredt fag full av utfordringer og spennende muligheter. Mange temaene vi jobber med, krever ikke bare refleksjon og ettertanke, de krever at vi har kunnskap om å ta i bruk fagbegreper. Særlig utfordrende har det vært da vi har manglet en lærebok i faget, men vi har brukt utdrag fra lærebøker, NDLA sine ressurssider, og selvsagt har vi produsert mye selv. 

Klassen på Skien videregående har brukt bloggen som sin ressursside underveis i KK-året. Her har de skrevet blogginnlegg og refleksjoner omkring tema slik som identitet, semantikk, diskurs, semiotikk, pragmatikk, retorikk og kultur. I tillegg har de laget ordliste, og flere av disse ordlistene har blitt veldig fine. Her har dere en ordliste som det har blitt jobbet mye med. 

For å kunne gjøre det godt på KK-eksamen og for å forstå kultur vi omgir oss med i et teoretisk perspektiv, må vi tilegne oss ord først, og så må vi bruke dem når vi analyserer. Jeg legger ved litt her som kan brukes som en repetisjon før eksamen, eller som kan brukes når en lager sin egen ordliste underveis i skoleåret. 

 

Litt mer om kulturbegrep finner du her. 

 

Innlæring av kulturbegrep gjennom ordliste på blogg eller nettaktiviteter.