Skrive dialog på fransk

Beskriving: 

Ofte til eksamen blir du bed6 om å skrive en dialog. Dialogen kan handle om mange ting, men regelen er uansett at vi sier hei/ eller hilser når vi begynner dialogen, og ha det når vi går. I tillegg er det vanlig å spørre om den andre har det bra eller ikke. Når det gjelder tema derimot, kan det være lurt å ha trent på noen situasjoner i forkant av skriftlig eksamen. Det kan gjøres i løpet av året i form av rollespill, eller gjøres nå som siste innspurt til eksamen vår 2018. 

Forslag til små dialoger kan du finne i enkelte ordlister, for eksempel Kunnskapsforlagets blå ordliste i midtdelen. Ellers er det vanligvis noen i lærebøkene i faget, men kanskje trenger du flere? Her har jeg kommet over en side med franske dialoger etter tema som kan fungerer fint nå før skriftlig, eller i timen som rollespill i løpet av skoleåret.

Dialogene handler litt om klær, litt om å gå på kafé,, om mat og litt divere. Dialogene finner du her eller i vedlegget. Under er et eksempel fra en situasjon hos bakeren. 

 

Forslag til franske dialoger med skriflig øvelse:

 

À la boulangerie : situation 1 

Employé : Monsieur bonjour.

Client : Bonjour, je voudrais trois croissants au beurre, un pain aux raisins et un pain au chocolat, s’il vous plaît.

Employé : Oui, ça sera tout ?

Client : Qu’est-ce que vous avez comme tartes ?

Employé : J’ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises.

Client : Je vais prendre une tarte aux fraises.

Employé : Oui c’est pour combien de personnes ?

Client : Pour six personnes.

Employé : Voilà monsieur. 25 euros cinquante.

Client : Voilà.

Employé : Merci monsieur, au revoir.

Client : Merci, bonne journée.